Disclaimer

Dit is een Website van GEKop vof (hierna te noemen GEKop). Iedereen die zich toegang verschaft tot, en gebruikt maakt van, een website van GEKop wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

 

Deze disclaimer maakt integraal deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden.

1. De websites van GEKop zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. GEKop streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan GEKop niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. GEKop aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik van de informatie op de GEKop websites. Dit geldt ook voor de informatie die de gebruikers aan de GEKop websites hebben toegevoegd.

2. GEKop heeft in haar algemene voorwaarden duidelijke regels opgesteld waar het materiaal (zoals foto’s, video’s, tekst etc.) dat door de gebruikers aan de GEKop websites wordt toegevoegd aan moet voldoen. GEKop kan echter niet garanderen dat al het materiaal dat door de gebruikers wordt toegevoegd aan deze regels voldoet. GEKop aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van materiaal dat door gebruikers aan de GEKop websites is toegevoegd.

3. Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere websites. GEKop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid voor de schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze links en de informatie op deze websites.

4. De gebruikers vrijwaren GEKop volledig voor alle mogelijke claims van henzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met hun gebruik van de GEKop websites.

 

GEKop behoudt zich het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment, en zonder waarschuwing vooraf, aan te passen. Eventuele wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang en, waar juridisch toegestaan, terugwerkend van kracht. We raden onze gebruikers hierbij ook aan de algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

 

GEKop Disclaimer – 14 november 2014